روزنامه پیروزی (۱۳۹۷/۲/۲۴)
روزنامه ابرار ورزشی (۱۳۹۷/۲/۲۴)
روزنامه ایران ورزشی (۱۳۹۷/۲/۲۴)
روزنامه خبر ورزشی (۱۳۹۷/۲/۲۴)
روزنامه گل (۱۳۹۷/۲/۲۴)
روزنامه خراسان ورزشی (۱۳۹۷/۲/۲۴)
روزنامه خراسان ورزشی (۱۳۹۷/۲/۲۳)
روزنامه خبر ورزشی (۱۳۹۷/۲/۲۳)
روزنامه ایران ورزشی (۱۳۹۷/۲/۲۳)
روزنامه ابرار ورزشی (۱۳۹۷/۲/۲۳)
روزنامه پیروزی (۱۳۹۷/۲/۲۳)
روزنامه گل (۱۳۹۷/۲/۲۳)
روزنامه ایران ورزشی (چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷)
روزنامه گل (چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷)
روزنامه پیروزی (چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷)
روزنامه استقلال (چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷)
روزنامه خراسان ورزشی (چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷)
روزنامه ابرار ورزشی (چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷)
روزنامه شوت (چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷)
روزنامه خبر ورزشی (چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷)
روزنامه پیروزی (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷)
روزنامه استقلال (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷)
روزنامه ابرار ورزشی (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷)
روزنامه شوت (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷)
روزنامه خراسان ورزشی (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷)
روزنامه ایران ورزشی (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷)
روزنامه همشهری ورزشی (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷)
روزنامه گل (چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷)
روزنامه پیروزی (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه ابرار ورزشی (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه استقلال (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه ایران ورزشی (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه پیروزی (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه خبر ورزشی (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه خراسان ورزشی (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه شوت (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه گل (سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷)
روزنامه پیروزی (یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷)
روزنامه استقلال (یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷)
روزنامه ایران ورزشی (یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷)
روزنامه ابرار ورزشی (یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷)
روزنامه هدف (یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷)
روزنامه گل (یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷)
روزنامه استقلال (سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷)
روزنامه هدف (سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷)
روزنامه گل (سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷)
روزنامه ابرار ورزشی (سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷)
روزنامه ایران ورزشی (سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷)

کلیه حقوق برای این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.